AKTUALNOŚCI

 Trójkąt Bermudzki – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroba nerek.

Nadciśnienie tętnicze

to zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, czyli siły nacisku, jaką płynąca krew wywiera na ścianę tętnic. Książkowo wartość ciśnienia tętniczego nie powinna przekraczać 120/80 mmHg. Nadciśnienie nie wywołuje objawów lub są one na tyle niewielkie, że zostają pominięte przez pacjentów, dlatego tak ważne jest by kontrolować jego wartości (po więcej informacji zapraszamy do artykułu dedykowanego nadciśnieniu tętniczemu KLIK).

Cukrzyca

to grupa chorób charakteryzująca się hiperglikemią, czyli zbyt dużym stężeniem (ilością) glukozy (cukru) we krwi, spowodowana defektem wydzielania lub działania insuliny. Podobnie jak nadciśnienie tętnicze przebiega ze skąpymi objawami i łatwo je zbagatelizować. Niestety mimo, że nie daje o sobie głośno znać to powoduje duże spustoszenie w organizmie (po więcej informacji zapraszamy do artykułu dedykowanego cukrzycy KLIK).

Ciśnienie, cukrzyca - tak. Ale nerki?

O ile o nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy słyszał praktycznie każdy to przewlekła choroba nerek (PChN) jest dużo mniej znaną jednostką chorobową.
Żeby lepiej zrozumieć tę chorobę musimy przypomnieć sobie jaką funkcję w naszym organizmie pełnią nerki. Nerki to parzysty narząd zlokalizowany w okolicy lędźwiowej. Ich główną funkcją jest filtrowanie krwi ze zbędnych produktów przemiany materii wraz z moczem. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nagromadzenie tych toksycznych produktów może prowadzić do groźnych powikłań. Pełnią również inne funkcje takie jak regulacja stężenia jonów w organizmie. Ich zbyt małe lub zbyt duże stężenie np. w przebiegu chorób nerek może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, zaburzeń neurologicznych, bolesnych skurczów mięśni, zaparć, a także groźnych stanów zagrożenia życia – kwasicy i zasadowicy. Nerki odgrywają także rolę w tworzeniu czerwonych krwinek – erytropoezie. Wywierają także znaczący wpływ na regulację ciśnienia tętniczego krwi.

Skoro wiemy już za co odpowiadają nerki, zastanówmy się czym jest przewlekłe uszkodzenie nerek. Uszkodzenie nerek może dla niektórych kojarzyć się tylko z dializoterapią. Nasuwa się pytanie czy tak zróżnicowany zespół chorobowy jak PChN można sprowadzić do dializ? Na pewno nie. Istotą i bezpośrednią przyczyną przewlekłej choroby nerek jest zniszczenie nerki, konkretnie jej części odpowiadającej za produkcję moczu – nefronu. Nefron można porównać do stosunkowo długiej rurki, z której „wyciągane” są substancje potrzebne dla organizmu. Uszkodzenie nerki skutkuje upośledzeniem jej funkcji, nie tylko wydalniczej, ale również metabolicznej (rurka poprzez „wychwytywanie” substancji reguluje ich poziom w organizmie). PChN wywołuje wiele objawów, między innymi niedokrwistość, osteoporozę, wysuszenie skóry, nieprawidłowy rytm serca, osłabienie siły mięśniowej, a także groźne stany opisywane jako mocznica.

Jak więc mają się do siebie główni bohaterowie tego artykułu – Trójkąt Bermudzki – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i przewlekła choroba nerek? Najczęstszą przyczyną PChN są cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Przewlekła choroba nerek jest wymieniana jako czynnik predysponujący do rozwoju nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Innymi czynnikami łączącymi trzy wyżej wymienione jednostki chorobowe są dobrze wszystkim znane otyłość i palenie tytoniu. Oba te czynniki same w sobie stanowią ryzyko sercowo-naczyniowe, co więcej predysponują do chorób, które również istotnie zwiększają to ryzyko.

Pomimo szkód jakie niosą te choroby ich wykrycie i wczesne rozpoczęcie leczenia nie jest trudne. Przecież do rozpoznania nadciśnienia tętniczego wystarczają pomiary ciśnienia tętniczego w domu lub w gabinecie lekarza rodzinnego. Badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy to pomiar stężenia glukozy we krwi z nakłucia palca. Podejrzenie PChN można wysnuć na podstawie obecności białka w moczu lub na podstawie badania krwi i ogólnego badania moczu.

 


 

 


Zadbaj o swoje nerki! Są one niezwykle ważne i nie można bez nich żyć (aternatywą jest dializoterapia), spełniają bowiem mnogość funkcji w naszym organizmie. Dbajmy o ten narząd, odpowiednia profilaktyka i wczesne leczenie chorób nerek pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka chorób sercowo naczyniowych, które są niezaprzeczalnie główną przyczyną zgonów w Polsce.

 kampania Kampania “Zapobiegam.pl”
organizowana jest przez Fundację
Udaru Mózgu.
Fundacja Udaru Mózgu
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

infolinia: 48 605 647 600
info@fum.info.pl
www.fum.info.pl
Copryight by Fundacja Udaru Mózgu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej