AKTUALNOŚCI

 Niewydolne serce nie sługa!

Niewydolność serca jest przede wszystkim chorobą seniorów, szacuje się, że do 20% osób powyżej 75 roku życia cierpi na tę chorobę, niemniej jednak chorują też ludzie młodzi. Statystycznie 3% populacji światowej choruje na niewydolność serca, a ta ilość podwaja się z każdą dekadą po 60 roku życia.

Każda choroba układu sercowo-naczyniowego może doprowadzić do niewydolności serca. Najczęstsze przyczyny niewydolności serca związane są z zaburzonym napływem lub wypływem krwi z komór. Najczęściej jest to upośledzenie kurczliwości serca spowodowane np. przebytym zawałem serca. Pamiętajmy, że konsekwencją zawału serca jest obumarcie fragmentu serca, który następnie zabliźnia się. Blizna nie ma takich samych właściwości jak zdrowy mięsień – nie kurczy się. Kolejną z przyczyn są arytmie, czuli zaburzenia rytmu serca, a najczęściej migotanie przedsionków (odnośnik do artykułu o migotaniu przedsionków). Wśród innych częstych przyczyn wymieniane jest również nadciśnienie tętnicze (https://www.zapobiegam.pl/aktualnosci/n,56/t,nadcisnienie-tetnicze-dotyka-juz-jednej-trzeciej-polakow). Krew, która płynie pod zbyt wysokim ciśnieniem również stanowi dodatkowe obciążenie dla serca. Inną przyczyną NS jest upośledzenie rozkurczu serca np. wskutek chorób osierdzia, czyli worka, w którym znajduje się serce lub przerostu serca. Po latach działania tych czynników dochodzi do przebudowy serca, do której zaliczamy przerost komór, co dalej upośledza skurcz, ponieważ ściany komory są zbyt grube.

Jakie są objawy niewydolności serca?

Objawy niewydolności serca zależą od tego, która z komór działa nieprawidłowo. Gdy kurczliwość prawej komory jest nieprawidłowa, dominują objawy takie jak obrzęki (najczęściej zlokalizowane w okolicy kostek), nykturia czyli nocne oddawanie moczu oraz ból lub dyskomfort brzucha spowodowany powiększaniem się wątroby. Te objawy spowodowane są zastojem (zaleganiem) krwi w dużym obiegu. Gdy mamy do czynienia z niewydolnością lewokomorową zastój występuje w krążeniu małym – płucnym, dlatego objawia się ona dusznością, szczególnie podczas leżenia (ortopnoe) oraz kaszlem. Pomimo tych specyficznych objawów chorzy z niewydolnością serca uskarżają się przede wszystkim na objawy wspólne dla obu komór, czyli zmniejszenie tolerancji wysiłku, męczliwość, kołatania serca, zawroty głowy czy omdlenia.

Do najważniejszego badania, które pomaga w rozpoznaniu niewydolności serca jest echokardiografia, potocznie zwana ECHO serca. Jest do badanie USG za pomocą specjalnej głowicy, która przez klatkę piersiową pozwala na ocenę kurczliwości i budowy serca. Podczas tego badania określana jest frakcja wyrzutowa serca, czyli ilość krwi wyrzucanej podczas skurczu. Innymi badaniami wykorzystywanymi w diagnostyce są stężenie peptydów natriuretycznych (BNP oraz NT-proBNP) w surowicy krwi, RTG klatki piersiowej, w którym oceniamy wielkość serca oraz EKG, które jest zapisem czynności elektrycznej serca.

 

 

Leczenie

Leczenie niewydolności serca można podzielić na farmakologiczne i niefarmakologiczne. Do leczenia niefarmakologicznego należy profilaktyka niewydolności serca oraz ograniczenie spożywania sodu w diecie do 2/3g na dobę, abstynencja alkoholowa, zaprzestanie palenia tytoniu, dostosowany do możliwości wysiłek fizyczny, szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom oraz redukcja masy ciała u osób z otyłością. Leczenie farmakologiczne NS najczęściej jest wielolekowe. Do grup leków używanych w terapii należą inhibitory konwetazy angiotensyny, beta blokery, iwabradyna, diuretyki oraz antagoniści aldosteronu. Leki podawane są nie tylko w celu zmniejszenia objawów, ale także zmniejszenia ryzyka śmierci sercowej oraz postępu dysfunkcji serca. Należy również wspomnieć, że w przypadku niewydolności serca może dojść do zastoju (zatrzymania) wody w organizmie. Dlatego ważna jest regularna ocena masy ciała, ponieważ nagły jej przyrost może świadczyć o takim zastoju.

Niewydolność serca ma charakter postępujący i niestety jest chorobą śmiertelną. Śmiertelność chorych w całej populacji wynosi około 10% rocznie. Należy wspomnieć, że czynnikami pogarszającymi rokowanie jest nieleczenie choroby, współistnienie cukrzycy, niewydolności nerek oraz nadciśnienia.

Pamiętajmy o swoim sercu na co dzień i starajmy się dbać o jego dobrą kondycję. Regularna aktywność fizyczna, unikanie stresu i używek, zdrowa i zrównoważona dieta oraz dbanie o higienę snu to kluczowe zasady, które pomogą nam zadbać o ten niezwykle ważny narząd naszego organizmu.

 


autor: Natalia Dobrowolska

 kampania Kampania “Zapobiegam.pl”
organizowana jest przez Fundację
Udaru Mózgu.
Fundacja Udaru Mózgu
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

infolinia: 48 605 647 600
info@fum.info.pl
www.fum.info.pl
Copryight by Fundacja Udaru Mózgu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej